Sociale vaardigheid- en weerbaarheidstraining

In sommige situaties kan een weerbaarheidstraining, Rots en Water, uitkomst bieden.

Wat is Rots en Water?

Het trainingsprogramma Rots en Water richt zich op bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met anderen om te gaan. De trainingen hebben een psychofysieke invalshoek: fysieke oefeningen, mentale en sociale vaardigheden worden geïntegreerd in de aangeboden spel- en trainingsvormen.

·       Rots staat voor stevigheid, weten wat je wilt, maar kan ook zijn: starheid en te heftige reacties in conflictsituaties.

·       Water staat voor communicatief, inleven, onderhandelen, maar kan ook zijn: te meegaand, geen grenzen kunnen stellen.

De kracht van deze training is het kunnen schakelen tussen Rots en Water en beiden in te kunnen zetten in verschillende situaties. Soms is het handig om meer ‘rotskwaliteiten’ in te zetten en een andere keer meer ‘waterkwaliteiten’.

Uw kind zal zich gaandeweg de training bewust worden van haar/zijn eigen gevoel en mogelijkheden en het zal leren om zelf beslissingen te nemen. Hierdoor ontwikkelt uw kind meer zelfvertrouwen, leert het omgaan met conflicten en met het stellen en accepteren van grenzen.

De training kan individueel en in een kleine groep worden gegeven.

De training bestaat uit 6 tot 8 lessen van een uur. Dit is afhankelijk van de hulpvraag, de groepsgrootte en uw wensen.

De kosten van deze training zijn afhankelijk van de duur van de training en van de groepsgrootte.  

Meer informatie over Rots en Water vindt u op www.rotsenwater.nl

Copyright © 2024 Angela Bruil