home

Soms hebben kinderen te maken met een situatie of een gebeurtenis waar ze niet mee om weten te gaan. Denk aan:

• angst, verdriet, rouwverwerking, boosheid/driftbuien, faalangst

• concentratieproblemen, leerproblemen

• pesten of gepest worden, sociale problemen

• psychosomatische hoofdpijn of buikpijn, slapeloosheid, onzekerheid, stress

• echtscheiding

• ernstige ziekte van een dierbare

Het kan ook zijn dat het voor u niet duidelijk is waarom uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit.

Als kindercoach kan ik uw kind hulp en ondersteuning bieden.

Kijk hiervoor verder op mijn site.

Copyright © 2023 Angela Bruil